mobile aps

RODO

  • audyt RODO (audyt w zakresie spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i przygotowanie listy wdrożeniowej RODO
  • sporządzenie procedur w zakresie RODO, polityk prywatności, klauzul informacyjnych i umów powierzenia danych osobowych
  • sporządzenie klauzul zgód oraz klauzul informacyjnych
  • wdrożenie procedur i rozwiązań faktycznych
  • szkolenia dla pracowników z nowych zasad ochrony danych osobowych
  • inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych, wraz z mapą procesów przetwarzania danych osobowych
  • ocena ryzyka i/lub ocena skutków dla ochrony danych osobowych