AKTUALNOŚCIBlog - Frankowicze najnowsze wiadomości 2023
Prawo IT. Podstawowe klauzule w umowach IT
18.04.2024

Prawo IT. Podstawowe klauzule w umowach IT

Rozpoczynamy serie przewodnika po klauzulach w umownych IT. Przewodnik adresowany jest do firm IT, tj. szeroko rozumianych software house’ów, jak również do podmiotów, które korzystają z usług takich ...

Przegląd orzecznictwa frankowego cz. 2
12.04.2024

Przegląd orzecznictwa frankowego cz. 2

Odsetki od nieważnych umów kredytowych.

Case study przedsiębiorcy. Urlop rodzicielski
26.03.2024

Case study przedsiębiorcy. Urlop rodzicielski

Po zakończeniu urlopu rodzicielskiego Twój Pracownik wraca do pracy, ale ze względu na zmiany organizacyjne nie masz możliwości zatrudnić go na dotychczasowych zasadach?

Przegląd orzecznictwa frankowego cz. 1
19.03.2024

Przegląd orzecznictwa frankowego cz. 1

Zarzut zatrzymania i przedawnienie roszczeń banków na podstawie orzeczenia TSUE C-28/22

Case study przedsiębiorcy. Przeniesienie praw autorskich
18.03.2024

Case study przedsiębiorcy. Przeniesienie praw autorskich

Jak wygląda sprawa z prawami autorskimi przy utworach, które powstały na podstawie zatrudnienia na umowę zlecenie.

Case study przedsiębiorcy. Wizerunek pracownika w celach marketingowych
11.03.2024

Case study przedsiębiorcy. Wizerunek pracownika w celach marketingowych

Czy pracodawca może wykorzystywać wizerunek pracownika w celach marketingowych? Jaka dokumentacja jest niezbędna do tego rodzaju działań?

Trademark trolls, czyli dlaczego warto zarejestrować znak towarowy
17.10.2023

Trademark trolls, czyli dlaczego warto zarejestrować znak towarowy

Zjawisko Trademark trolls polega na rejestrowaniu znaków towarowych, które są podobne do istniejących już znaków towarowych innych firm lub, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w celu utrudnienia...

Poniedziałek ze znakiem towarowym - unijny znak towarowy
11.09.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym - unijny znak towarowy

Znaki towarowe UE zapewniają ochronę we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warto aktualnie zarejestrować znak korzystając z dofinansowania.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - krajowy znak towarowy
11.09.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym - krajowy znak towarowy

Szczegóły dotyczące krajowego znaku towarowego: jaki jest jego zakres ochrony oraz jak można go zarejestrować.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - obsługa kancelarii
11.09.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym - obsługa kancelarii

Na czym polega kompleksowa obsługa kancelarii podczas rejestracji znaku towarowego z dotacją.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - informacje część 2
11.09.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym - informacje część 2

Druga część artykułu o kluczowych szczegółach dotyczących składania wniosku o przyznanie środków na dofinansowanie do zgłoszenia znaku towarowego SME Fund.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - informacje
11.09.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym - informacje

Kilka kluczowych szczegółów dotyczących składania wniosku o przyznanie środków na dofinansowanie do zgłoszenia znaku towarowego SME Fund.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - dokumenty
11.09.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym - dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane przy składaniu wniosku o dotację na rejestrację znaku towarowego? Więcej na ten temat w dzisiejszym artykule.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - procedura
11.09.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym - procedura

W dzisiejszym poście przybliżam procedurę otrzymania Bonu SME FUND na dofinansowanie do zgłoszenia znaku towarowego.

Poniedziałek ze znakiem towarowym
21.07.2023

Poniedziałek ze znakiem towarowym

Na moim blogu rusza seria dotycząca rejestracji znaku towarowego. Zapraszam w każdy poniedziałek na nowy wpis!

Czy sąd może udzielić zabezpieczenia powództwa kredytobiorcy frankowemu w świetle orzeczenia TSUE z dnia 15.06.2023 r. ?
19.06.2023

Czy sąd może udzielić zabezpieczenia powództwa kredytobiorcy frankowemu w świetle orzeczenia TSUE z dnia 15.06.2023 r. ?

Czy sąd powinien umożliwić kredytobiorcom zawieszenie spłaty rat niezależnie od tego, czy suma zapłacona już przez konsumenta do tej pory przewyższa wypożyczony kapitał? 

Kredyty frankowe - najnowszy wyrok TSUE
15.06.2023

Kredyty frankowe - najnowszy wyrok TSUE

15.06.2023 r. zapadł wyrok w sprawie C-520/21 dotyczący roszczeń przysługujących bankom i kredytobiorcom po unieważnieniu umowy kredytu. Poruszono kwestię: czy bankom przysługuje wynagrodzenia za bezu...

Rejestracja znaków towarowych
9.06.2023

Rejestracja znaków towarowych

Moja kancelaria zajmuje się również rejestracją znaków towarowych. Dzięki takiemu zabiegowi wzmacnia się ochronę marki oraz zwiększa jej prestiż. Dodatkowo rośnie wartość materialna przedsiębiorstwa o...

Prowadzenie po alkoholu: jakie konsekwencje grożą kierowcy?
2.06.2023

Prowadzenie po alkoholu: jakie konsekwencje grożą kierowcy?

Konsekwencje prowadzenia po alkoholu czyli co grozi kierowcy i jakie są procedury.

Możliwość utworzenia tzw. grupy spółek i stosowanie przepisów „Prawa holdingowego” – część 2
11.09.2023

Możliwość utworzenia tzw. grupy spółek i stosowanie przepisów „Prawa holdingowego” – część 2

Utworzenie grupy spółek ma charakter wielowymiarowy. Zagadnienie to powinno być rozważane z perspektywy spółki dominującej, jak i  spółki zależnej.

Możliwość utworzenia tzw. grupy spółek i stosowanie przepisów „prawa holdingowego” – część 1
24.03.2023

Możliwość utworzenia tzw. grupy spółek i stosowanie przepisów „prawa holdingowego” – część 1

Zgodnie z definicją w Kodeksie Spółek Handlowych przez grupę spółek należy rozumieć spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o ucze...

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH część 5 - business judgement rule
11.09.2023

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH część 5 - business judgement rule

Jeżeli jesteś członkiem Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i podjąłeś nietrafioną decyzję biznesową, Twoja odpowiedzialność za szkody poniesione przez tę spółkę może zostać wyłączona. Mus...

Czy obok Frankowiczów, będzie fala pozwów Wiborowiczów ?
24.01.2023

Czy obok Frankowiczów, będzie fala pozwów Wiborowiczów ?

Wielu kredytobiorców posiadających kredyt w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem zaczyna rozważać, czy można coś z tym zrobić, czy jest realna szansa na zmniejszenie tak wysokiej raty kredytu?

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH część 4 - obowiązek protokołowania uchwał zarządu
11.09.2023

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH część 4 - obowiązek protokołowania uchwał zarządu

Obowiązek protokołowania uchwał zarządu na wzór obecnej regulacji zarządu spółki akcyjnej.

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 3. Kadencja członka zarządu
11.09.2023

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 3. Kadencja członka zarządu

Zasada obliczania kadencji zarządu w pełnych latach obrotowych, o ile umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej.

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 2. Zakaz ujawniania tajemnic spółki przez członka zarządu także po wygaśnięciu mandatu
11.09.2023

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 2. Zakaz ujawniania tajemnic spółki przez członka zarządu także po wygaśnięciu mandatu

Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 1. Obowiązek lojalności członka zarządu spółki z o.o. wobec spółki
11.09.2023

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 1. Obowiązek lojalności członka zarządu spółki z o.o. wobec spółki

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zasadę zachowania staranności przez członka zarządu przy wykonywaniu obowiązków wynikających z zawodowego charakteru działalności oraz lojalności wobec ...

Pomoc frankowiczom: zmiana LIBOR na SARON – co nowego w umowach frankowych
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: zmiana LIBOR na SARON – co nowego w umowach frankowych

Od stycznia 2022 r. w umowach frankowych, wskaźnik LIBOR został zastąpiony wskaźnikiem SARON. We wszystkich kredytach denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, których umowy odwołują ...

Pomoc frankowiczom: jak wybrać kancelarię frankową do prowadzenia sporu z bankiem 
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: jak wybrać kancelarię frankową do prowadzenia sporu z bankiem 

Czym powinni kierować się frankowicze przy wyborze kancelarii? Wydawałoby się, że każda kancelaria prawna, powinna sprostać oczekiwaniom klienta. Jednak warto zwrócić uwagę na trzy ważne kwestie.

Pomoc frankowiczom: co oferuje nam profesjonalna kancelaria frankowa?
3.01.2023

Pomoc frankowiczom: co oferuje nam profesjonalna kancelaria frankowa?

Frankowicze decydujący się rozpocząć spór z bankiem o unieważnienie umowy kredytu lub jej odfrankowienie, stają przed decyzją czy będą taką sprawę prowadzić samodzielnie, czy skorzystają z usług profe...

Pomoc frankowiczom: kancelaria frankowa – lokalna czy ogólnopolska    
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: kancelaria frankowa – lokalna czy ogólnopolska    

Doniesienia medialne na temat wygranych spraw z bankami sprawiają, że frankowicze coraz częściej decydują się na prowadzenie sporu z bankiem. Często korzystają z usług ogólnopolskich firm, zajmujących...

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 6.
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 6.

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie. Polska przyznała szereg świadczeń socjalnych dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Katalog świadczeń w znacznym stopniu pokrywa się ze świadczeniami...

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 5.
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 5.

Opieka zdrowotna. Z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych mogą korzystać osoby, które wjechały do Polski z terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r. 

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 4.
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 4.

Ukraina.Oświata i wychowanie Ustawa o pomocy Obywatelom Ukrainy zawiera szereg rozwiązań prawnych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Ukraińskie dzieci i uczniowie również będą miały dostęp do n...

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 3 praktycznego przewodnika
11.09.2023

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 3 praktycznego przewodnika

Kancelaria frankowa. Spotkanie w siedzibie kancelarii jest bardzo ważnym etapem w sporze z bankiem. Dzięki temu spotkaniu, klienci nie są zaskoczeni w sądzie. Zostaną przygotowani przez radcę prawnego...

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 3.
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 3.

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, mają dostęp do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500 plus, świadczenia dobry start, czy też dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty za pobyt dziecka...

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 2.
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 2.

Kwestia podjęcia legalnego zatrudnienia jest niezwykle ważna. Ustawa gwarantuje obywatelom dostęp do polskiego rynku pracy. Do tej pory głównym problemem było to, że po złożeniu wniosku o udzielenie w...

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 1.
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: ustawa dotycząca uchodźców. Część 1.

Ukraina. Legalizacja pobytu. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Sejm skierował go do dalszych prac...

Prawnicy dla Ukrainy: czasowa ochrona na terytorium RP.
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: czasowa ochrona na terytorium RP.

Udzielanie czasowej ochrony cudzoziemcom masowo przybywających do Polski z Ukrainy przez Polski rząd jest możliwe. Przyznanie Ukraińcom czasowej ochrony ułatwi znalezienie pracy, jak również dostęp do...

Prawnicy dla Ukrainy: aktualna procedura wjazdu na teren Polski
11.09.2023

Prawnicy dla Ukrainy: aktualna procedura wjazdu na teren Polski

Straż Graniczna wpuszcza osoby uciekające z Ukrainy do Polski na podstawie przepisów o ruchu bezwizowym lub na podstawie specjalnej zgody komendanta Straży Granicznej.

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 2 praktycznego przewodnika
11.09.2023

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 2 praktycznego przewodnika

Ile trwa spór z bankiem? Niestety, tego nie da się przewidzieć. Czasem spór może zakończyć się na pierwszym terminie posiedzenia, a czasem dopiero po kilku rozprawach, co wydłuża czas otrzymania wyrok...

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 1 praktycznego przewodnika
11.09.2023

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 1 praktycznego przewodnika

Kredyt frankowy. Od czego zacząć?  Często kredytobiorcy pytają mnie: ile będzie trwał proces? Co stanie się z kredytem w przypadku unieważnienia umowy? Czy będę musiał dopłacić jakąś kwotę? Czy moja o...

Obsługa prawna firm: zakaz konkurencji miedzy przedsiębiorcami
11.09.2023

Obsługa prawna firm: zakaz konkurencji miedzy przedsiębiorcami

Możliwość ustanowienia zakaz konkurencji między przedsiębiorcami wynika z zasady swobody umów. To strony współpracujące ze sobą mogą umówić się w ten sposób, że określona aktywność gospodarcza w czasi...

Pomoc frankowiczom: wpływ wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C 19/20 na postępowanie o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub odfrankowanie umowy
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: wpływ wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C 19/20 na postępowanie o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub odfrankowanie umowy

W przypadku ustalenia, że w umowie zostało zawarte postanowienie niedozwolone w rozumieniu dyrektywy kwestia stwierdzenia nieważności umowy należy do sądu krajowego. Trybunał potwierdził, że nie jest ...

Pomoc frankowiczom: skutki aneksu antyspredowego
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: skutki aneksu antyspredowego

Zawarcie aneksu antyspredowego nie wpływa na ocenę nieuczciwości zapisów umownych. Tym samym kredytobiorcy którzy zawarli aneks antyspredowy który umożliwiał spłatę kredytu bezpośrednio we franku szwa...

Pomoc frankowiczom: zabezpieczenia roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: zabezpieczenia roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu

Frankowicze którzy spłacili już nominalną kwotę kredytu (kwota otrzymana od banku) mogą uzyskać zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywani...

Obsługa prawna firm: zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego
11.09.2023

Obsługa prawna firm: zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego

Zawiązanie spółki z o.o. może odbywać się poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy (online - S24).

Pomoc frankowiczom: skutki unieważnienia umowy kredytu frankowego dla kredytobiorców - teoria salda i teoria dwóch kondycji
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: skutki unieważnienia umowy kredytu frankowego dla kredytobiorców - teoria salda i teoria dwóch kondycji

Podstawowym skutkiem unieważnienia takiej umowy jest to, że taka umowa traktowana jest jakby nie istniała (nieważność ze skutkiem ex tunc). 

Obsługa prawna firm: pozyskiwanie kapitału przez startupy
11.09.2023

Obsługa prawna firm: pozyskiwanie kapitału przez startupy

Jedynym ze sposobów pozyskania kapitału przez spółkę jest emisja obligacji. Spółka z o.o. może emitować obligacje, z wyjątkiem obligacji zamiennych. 

Obsługa prawna: prawa poręczyciela po zaspokojeniu długu
11.09.2023

Obsługa prawna: prawa poręczyciela po zaspokojeniu długu

Poręczyciel, który spłacił wierzyciela, nabywa z mocy prawa od dotychczasowego wierzyciela spłaconą wierzytelność. Oznacza to, że poręczyciel (wierzyciel) może żądać zwrotu zapłaconych kwot od dłużnik...

Prawo IT: właściwość sądu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
11.09.2023

Prawo IT: właściwość sądu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Od dnia 1 lipca 2020 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepisy regulujące postępowanie szczególne w sprawach własności intelektualnej.

Pomoc frankowiczom: istotne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
11.09.2023

Pomoc frankowiczom: istotne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Już 25 marca 2021 r. Sąd Najwyższy podejmie Uchwałę która będzie miała kluczowe znaczenia dla „Frankowiczów”. Rozstrzygnięcie wskazanych niżej zagadnień prawnych ujednolici orzecznictwo sądów, a przez...