Audyt RODO i inne zagadnienia

W ramach pomocy prawnej z zakresu RODO oferujemy:

  • Audyt RODO i wdrożenie:Nasza kancelaria przeprowadza audyt RODO, oceniając stopień spełnienia wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Na podstawie wyników audytu sporządzamy listę wdrożeniową, która zawiera konkretne zalecenia i działania mające na celu dostosowanie Twojej działalności do przepisów RODO. Działając zgodnie z naszymi wskazówkami, będziesz mógł skutecznie chronić dane osobowe swoich klientów i pracowników.
  • Sporządzanie dokumentacji zgodnej z RODO:Nasza kancelaria zajmuje się przygotowywaniem procedur, polityk prywatności, klauzul informacyjnych oraz umów powierzenia danych osobowych. Wspólnie opracujemy spersonalizowane rozwiązania, dostosowane do specyfiki Twojej działalności, aby zapewnić zgodność z przepisami RODO. Nasz doświadczony zespół prawników pomoże Ci w prawidłowym zrozumieniu i wdrożeniu tych dokumentów, minimalizując ryzyko naruszeń przepisów.
  • Szkolenia dla pracowników:Świadomość zasad ochrony danych osobowych jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania Twojej organizacji. Nasza kancelaria oferuje szkolenia dla pracowników, które pomogą zwiększyć ich wiedzę na temat RODO i nowych zasad ochrony danych osobowych. Dzięki temu Twoi pracownicy będą lepiej przygotowani do prawidłowego przetwarzania danych osobowych oraz będą świadomi swoich obowiązków i odpowiedzialności.
  • Inwentaryzacja i ocena ryzyka:Przeprowadzamy inwentaryzację procesów przetwarzania danych osobowych w Twojej organizacji. Tworzymy mapę procesów, która pozwoli Ci w pełni zrozumieć, jakie dane są gromadzone i jak są przetwarzane. Następnie przeprowadzamy ocenę ryzyka oraz/lub ocenę skutków dla ochrony danych osobowych. To pomoże Ci zidentyfikować potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie działania w celu minimalizacji ryzyka naruszenia przepisów.

Czym jest audyt RODO?

Audyt RODO jest kluczowym narzędziem w celu oceny i wdrożenia zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych. Przeprowadzenie audytu RODO pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych luk w systemie ochrony danych osobowych oraz ocenę stopnia zgodności działalności z wymogami RODO. Proces audytu RODO obejmuje kilka kluczowych etapów:

  • Analiza danych:Na początku audytu RODO przeprowadzamy szczegółową analizę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych w Twojej organizacji. Identyfikujemy, jakie dane są zbierane, jak są przechowywane, przetwarzane i udostępniane. Ta analiza jest niezbędna do zrozumienia zakresu przetwarzania danych i identyfikacji obszarów, w których istnieje potencjalne ryzyko naruszenia przepisów o ochronie danych.
  • Ocena zgodności:Kolejnym krokiem jest ocena zgodności działalności Twojej organizacji z przepisami RODO. Porównujemy istniejące procedury, polityki i praktyki z wymogami RODO, aby zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy lub dostosowania. Przeprowadzamy szczegółową analizę zgodności w odniesieniu do takich aspektów jak zgoda na przetwarzanie danych, prawa osób, które są objęte danymi, oraz bezpieczeństwo i poufność danych.
  • Zalecenia i raport:Na podstawie przeprowadzonego audytu RODO sporządzamy raport, w którym przedstawiamy wyniki analizy zgodności oraz zalecenia dotyczące działań niezbędnych do osiągnięcia pełnej zgodności z przepisami o ochronie danych. Raport zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące niezbędnych zmian, które powinny zostać wprowadzone w Twojej organizacji w celu poprawy ochrony danych osobowych.

Nasza kancelaria jest doświadczona w przeprowadzaniu audytów RODO i zapewnia kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach tego proces. Nasi prawnicy pomogą Ci w analizie danych, ocenie zgodności i sporządzeniu raportu, który zawiera konkretne zalecenia dla Twojej organizacji. Działając z nami, możesz mieć pewność, że Twoja organizacja będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszych usług audytu RODO i zapewnić ochronę danych osobowych w Twojej organizacji.