mobile aps

Obsługa prawna: Pomoc frankowiczom

  • analiza umowy kredytowej pod kątem sprawdzenia istnienia w niej klauzul abuzywnych (klauzul niedozwolonych)
  • sporządzanie pism procesowych w sprawach frankowych, tj. pozew, replika odpowiedzi na pozew, wniosek o zabezpieczenie powództwa, apelacja/odpowiedź na apelację, zażalenie)
  • reprezentacja przed sądem (udział w rozprawach sądowych i innych posiedzeniach sądowych)
  • spotkania w kancelarii w celu omówienia przebiegu postępowania