Radca Prawny Białystok: unieważnienie kredytu frankowego

Wyrok zasądzający zwrot całości nienależnie uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych frankowiczów!

Jest to wynik pośredniego unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Serdecznie gratulacje dla moich klientów!