Radca Prawny Białystok: wygrana sprawa frankowa z Bankiem PKO BP S.A.

Wyrok zasądzający zwrot całości nienależnie uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych frankowiczów. Jest to wynik pośredniego unieważnienia umowy kredytu waloryzowanego do franka szwajcarskiego zawartej z PKO BP S.A.