Radca prawny Białystok: Zabezpieczenie w sprawie frankowej

Sąd Okręgowy w Suwałkach udzielił zabezpieczenia w sprawie frankowej! Kredytobiorcy przez cały czas trwania procesu nie muszą spłacać rat kredytu.

Prowadzona sprawa frankowa dotyczy umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej pomiędzy kredytobiorcami a Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. z siedzibą w Krakowie (poprzednikiem prawnym pozwanego Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie).

Więcej szczegółów w postanowieniu.