Radca prawny Białystok: Kredyt unieważniony w 5 miesięcy

Kredyt unieważniony w I instancji w zaledwie 5 miesięcy!

Roszczenie zostało uwzględnione niemal w całości. Sąd w pkt. 3 omyłkowo zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego uwzględniając niższe "widełki". W tym zakresie Kancelaria złożyła wniosek o uzasadnienie i z pewnością złoży zażalenie.

Wcześniej Sąd udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia i wstrzymał obowiązek spłat rat kapitałowo-odsetkowych do dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Radca prawny Białystok: Kredyt unieważniony w 5 miesięcy