Blog
Możliwość utworzenia tzw. grupy spółek i stosowanie przepisów „prawa holdingowego” – część 1

3/24/2023

Możliwość utworzenia tzw. grupy spółek i stosowanie przepisów „prawa holdingowego” – część 1

Zgodnie z definicją w Kodeksie Spółek Handlowych przez grupę spółek należy rozumieć spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu, uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi. Co należy zrobić żeby utworzyć taką grupę spółek?

Czytaj więcej
OBSŁUGA PRAWNA FIRM: NOWELIZACJA KSH. CZĘŚĆ 5. BUSINESS JUDGEMENT RULE.

2/6/2023

OBSŁUGA PRAWNA FIRM: NOWELIZACJA KSH. CZĘŚĆ 5. BUSINESS JUDGEMENT RULE.

Jeżeli jesteś członkiem Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i podjąłeś nietrafioną decyzję biznesową, Twoja odpowiedzialność za szkody poniesione przez tę spółkę może zostać wyłączona. Musisz wykazać, że przy podejmowaniu decyzji postępowałeś starannie oraz lojalnie wobec spółki.

Czytaj więcej
Czy obok Frankowiczów, będzie fala pozwów Wiborowiczów ?

1/24/2023

Czy obok Frankowiczów, będzie fala pozwów Wiborowiczów ?

Wielu kredytobiorców posiadających kredyt w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem zaczyna rozważać, czy można coś z tym zrobić, czy jest realna szansa na zmniejszenie tak wysokiej raty kredytu?

Czytaj więcej
OBSŁUGA PRAWNA FIRM: NOWELIZACJA KSH. CZĘŚĆ 4.  OBOWIĄZEK PROTOKOŁOWANIA UCHWAŁ ZARZĄDU

1/15/2023

OBSŁUGA PRAWNA FIRM: NOWELIZACJA KSH. CZĘŚĆ 4. OBOWIĄZEK PROTOKOŁOWANIA UCHWAŁ ZARZĄDU

Obowiązek protokołowania uchwał zarządu na wzór obecnej regulacji zarządu spółki akcyjnej.

Czytaj więcej
Obsługa prawna firm: Nowelizacja KSH. Część 3. Kadencja członka zarządu

1/3/2023

Obsługa prawna firm: Nowelizacja KSH. Część 3. Kadencja członka zarządu

Zasada obliczania kadencji zarządu w pełnych latach obrotowych, o ile umowa spółki lub statut nie stanowią inaczej.

Czytaj więcej
Obsługa prawna firm: Nowelizacja KSH. Część 2. Zakaz ujawniania tajemnic spółki przez członka zarządu także po wygaśnięciu mandatu

1/3/2023

Obsługa prawna firm: Nowelizacja KSH. Część 2. Zakaz ujawniania tajemnic spółki przez członka zarządu także po wygaśnięciu mandatu

Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

Czytaj więcej
Obsługa prawna firm: Nowelizacja KSH. Część 1. Obowiązek lojalności członka zarządu spółki z o.o. wobec spółki

1/3/2023

Obsługa prawna firm: Nowelizacja KSH. Część 1. Obowiązek lojalności członka zarządu spółki z o.o. wobec spółki

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zasadę zachowania staranności przez członka zarządu przy wykonywaniu obowiązków wynikających z zawodowego charakteru działalności oraz lojalności wobec spółki.

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: Zmiana LIBOR na SARON – co nowego w umowach frankowych

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: Zmiana LIBOR na SARON – co nowego w umowach frankowych

Od stycznia 2022 r. w umowach frankowych, wskaźnik LIBOR został zastąpiony wskaźnikiem SARON. We wszystkich kredytach denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, których umowy odwołują się do stawki LIBOR CHF, oprocentowanie będzie liczone na podstawie aktualnych wskaźników SARON.

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: Jak wybrać kancelarię frankową do prowadzenia sporu z bankiem 

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: Jak wybrać kancelarię frankową do prowadzenia sporu z bankiem 

Czym powinni kierować się frankowicze przy wyborze kancelarii? Wydawałoby się, że każda kancelaria prawna, powinna sprostać oczekiwaniom klienta. Jednak warto zwrócić uwagę na trzy ważne kwestie.

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: co oferuje nam profesjonalna kancelaria frankowa?

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: co oferuje nam profesjonalna kancelaria frankowa?

Frankowicze decydujący się rozpocząć spór z bankiem o unieważnienie umowy kredytu lub jej odfrankowienie, stają przed decyzją czy będą taką sprawę prowadzić samodzielnie, czy skorzystają z usług profesjonalnych kancelarii frankowych. Czym kierować się przy takim wyborze?

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: Kancelaria frankowa – lokalna czy ogólnopolska    

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: Kancelaria frankowa – lokalna czy ogólnopolska    

Doniesienia medialne na temat wygranych spraw z bankami sprawiają, że frankowicze coraz częściej decydują się na prowadzenie sporu z bankiem. Często korzystają z usług ogólnopolskich firm, zajmujących się tego rodzaju sprawami lub kancelariami prawnymi z lokalnego rynku. Pytanie - czym kierować się przy wyborze podmiotu, który ma reprezentować nasze interesy w tak ważnej sprawie? Poniżej kilka wskazówek.

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 6.

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 6.

Pomoc socjalna i wsparcie na utrzymanie. Polska przyznała szereg świadczeń socjalnych dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Katalog świadczeń w znacznym stopniu pokrywa się ze świadczeniami przyznawanymi obywatelom Polski. Obywatele Ukrainy mają prawo do otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczeń rodzinnych.

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 5.

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 5.

Opieka zdrowotna. Z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych mogą korzystać osoby, które wjechały do Polski z terytorium Ukrainy od 24.02.2022 r. 

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 4.

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 4.

Ukraina.Oświata i wychowanie Ustawa o pomocy Obywatelom Ukrainy zawiera szereg rozwiązań prawnych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Ukraińskie dzieci i uczniowie również będą miały dostęp do nauki i wychowania. W tym celu w szkołach i przedszkolach będą mogły być tworzone nowe klasy i grupy.

Czytaj więcej
Unieważnienie kredytu frankowego: Spór z bankiem - część 3 praktycznego przewodnika

1/3/2023

Unieważnienie kredytu frankowego: Spór z bankiem - część 3 praktycznego przewodnika

Kancelaria frankowa. Spotkanie w siedzibie kancelarii jest bardzo ważnym etapem w sporze z bankiem. Dzięki temu spotkaniu, klienci nie są zaskoczeni w sądzie. Zostaną przygotowani przez radcę prawnego na wszelkie sytuacje, jakie mogą się zdarzyć. Zostaną poinformowani o zagadnieniach, które są ważne zarówno dla sądu, jak i dla stron, do ustalenia nieważności kredytu frankowego. 

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 3.

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 3.

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, mają dostęp do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500 plus, świadczenia dobry start, czy też dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 2.

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 2.

Kwestia podjęcia legalnego zatrudnienia jest niezwykle ważna. Ustawa gwarantuje obywatelom dostęp do polskiego rynku pracy. Do tej pory głównym problemem było to, że po złożeniu wniosku o udzielenie w Polsce ochrony międzynarodowej (wniosek o nadanie statusu uchodźcy), obywatele Ukrainy nie mogli podjąć legalnego zatrudnienia, do czasu uzyskania statusu uchodźcy.

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 1.

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Ustawa dotycząca uchodźców. Część 1.

Ukraina. Legalizacja pobytu. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Sejm skierował go do dalszych prac. W dzisiejszym artykule skupiłam się na zalegalizowaniu pobytu w Polsce. W kolejnych częściach przybliżę, m.in. temat pracy, oświaty oraz pomocy socjalnej. Zachęcam do przekazywania tych kluczowych informacji dalej. 

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Czasowa ochrona na terytorium RP.

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Czasowa ochrona na terytorium RP.

Udzielanie czasowej ochrony cudzoziemcom masowo przybywających do Polski z Ukrainy przez Polski rząd jest możliwe. Przyznanie Ukraińcom czasowej ochrony ułatwi znalezienie pracy, jak również dostęp do opieki medycznej i socjalnej.

Czytaj więcej
Prawnicy dla Ukrainy: Aktualna procedura wjazdu na teren Polski

1/3/2023

Prawnicy dla Ukrainy: Aktualna procedura wjazdu na teren Polski

Straż Graniczna wpuszcza osoby uciekające z Ukrainy do Polski na podstawie przepisów o ruchu bezwizowym lub na podstawie specjalnej zgody komendanta Straży Granicznej.

Czytaj więcej
Unieważnienie kredytu frankowego: Spór z bankiem - część 2 praktycznego przewodnika

1/3/2023

Unieważnienie kredytu frankowego: Spór z bankiem - część 2 praktycznego przewodnika

Ile trwa spór z bankiem? Niestety, tego nie da się przewidzieć. Czasem spór może zakończyć się na pierwszym terminie posiedzenia, a czasem dopiero po kilku rozprawach, co wydłuża czas otrzymania wyroku sądowego.

Czytaj więcej
Unieważnienie kredytu frankowego: Spór z bankiem - część 1 praktycznego przewodnika

1/3/2023

Unieważnienie kredytu frankowego: Spór z bankiem - część 1 praktycznego przewodnika

Kredyt frankowy. Od czego zacząć?  Często kredytobiorcy pytają mnie: ile będzie trwał proces? Co stanie się z kredytem w przypadku unieważnienia umowy? Czy będę musiał dopłacić jakąś kwotę? Czy moja obecność w Sądzie jest konieczna?

Czytaj więcej
Obsługa prawna firm: Zakaz konkurencji miedzy przedsiębiorcami

1/3/2023

Obsługa prawna firm: Zakaz konkurencji miedzy przedsiębiorcami

Możliwość ustanowienia zakaz konkurencji między przedsiębiorcami wynika z zasady swobody umów. To strony współpracujące ze sobą mogą umówić się w ten sposób, że określona aktywność gospodarcza w czasie trwania umowy, czy też określony czas po jej wygaśnięciu jest zakazana. Tego rodzaju zakaz może być ustanowiony jako odpłaty lub nieodpłatny. 

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: Wpływ wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C 19/20 na postępowanie o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub odfrankowanie umowy

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: Wpływ wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie C 19/20 na postępowanie o unieważnienie umowy kredytu frankowego lub odfrankowanie umowy

W przypadku ustalenia, że w umowie zostało zawarte postanowienie niedozwolone w rozumieniu dyrektywy kwestia stwierdzenia nieważności umowy należy do sądu krajowego. Trybunał potwierdził, że nie jest możliwe uzupełnienia tej umowy poprzez zmianę jej treści. 

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: Skutki aneksu antyspredowego

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: Skutki aneksu antyspredowego

Zawarcie aneksu antyspredowego nie wpływa na ocenę nieuczciwości zapisów umownych. Tym samym kredytobiorcy którzy zawarli aneks antyspredowy który umożliwiał spłatę kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim dalej mają możliwość unieważnienia umowy. 

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: Zabezpieczenia roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: Zabezpieczenia roszczenia o unieważnienie umowy kredytu frankowego poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu

Frankowicze którzy spłacili już nominalną kwotę kredytu (kwota otrzymana od banku) mogą uzyskać zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat należności wynikających z umowy (płatności rat kapitałowo-odsetkowych). 

Czytaj więcej
Obsługa prawna firm: Zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego

1/3/2023

Obsługa prawna firm: Zgłoszenie zawiązania spółki z o.o. do sądu rejestrowego

Zawiązanie spółki z o.o. może odbywać się poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy (online - S24).

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom: Skutki unieważnienia umowy kredytu frankowego dla kredytobiorców - teoria salda i teoria dwóch kondycji

1/3/2023

Pomoc frankowiczom: Skutki unieważnienia umowy kredytu frankowego dla kredytobiorców - teoria salda i teoria dwóch kondycji

Podstawowym skutkiem unieważnienia takiej umowy jest to, że taka umowa traktowana jest jakby nie istniała (nieważność ze skutkiem ex tunc). 

Czytaj więcej
Obsługa prawna firm: Pozyskiwanie kapitału przez startupy

1/3/2023

Obsługa prawna firm: Pozyskiwanie kapitału przez startupy

Jedynym ze sposobów pozyskania kapitału przez spółkę jest emisja obligacji. Spółka z o.o. może emitować obligacje, z wyjątkiem obligacji zamiennych. 

Czytaj więcej
Obsługa prawna: Prawa poręczyciela po zaspokojeniu długu

1/3/2023

Obsługa prawna: Prawa poręczyciela po zaspokojeniu długu

Poręczyciel, który spłacił wierzyciela, nabywa z mocy prawa od dotychczasowego wierzyciela spłaconą wierzytelność. Oznacza to, że poręczyciel (wierzyciel) może żądać zwrotu zapłaconych kwot od dłużnika, za którego poręczył. Dzięki temu poręczyciel staje się wierzycielem głównego dłużnika.

Czytaj więcej
Prawo IT : Właściwość sądu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

1/3/2023

Prawo IT : Właściwość sądu w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej

Od dnia 1 lipca 2020 r. w wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzono przepisy regulujące postępowanie szczególne w sprawach własności intelektualnej.

Czytaj więcej
Pomoc frankowiczom : Istotne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

1/3/2023

Pomoc frankowiczom : Istotne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Już 25 marca 2021 r. Sąd Najwyższy podejmie Uchwałę która będzie miała kluczowe znaczenia dla „Frankowiczów”. Rozstrzygnięcie wskazanych niżej zagadnień prawnych ujednolici orzecznictwo sądów, a przez to ułatwi i przyspieszy postępowania sądowe. Co istotne wyrok ten będzie jasną informacją dla kredytobiorców co do możliwych rozstrzygnięć sądów w sprawach umów frankowych.

Czytaj więcej