Radca prawny Białystok: Aktualizacja w sprawie zażalenia

Sąd w zaledwie 5 miesięcy unieważnił umowę kredytu frankowego zawartą z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie).

Sąd początkowo omyłkowo zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego uwzględniając niższe "widełki".

Na skutek naszego zażalenia, już Sąd I instancji uznał, że mamy rację i na podstawie art. 395 § 2 kpc, uchylił postanowienie o kosztach procesu i zmienił je zgodnie z naszym żądaniem.

Załączam kopię postanowienia.

Radca prawny Białystok: Aktualizacja w sprawie zażalenia