Radca prawny Białystok: Unieważnienie umowy kredytu frankowego! || Fortis Bank | obecnie BNP Paribas ||

Unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej z Fortis Bank Polska S.A. w 2006 r. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.)

Kredytobiorcy, którzy zgłosili się po pomoc do kancelarii, od początku trwania umowy spłacali kredyt bezpośrednio we frankach szwajcarskich. Nieruchomość nabyli na rynku wtórnym. Ponadto nieruchomość ta w momencie sporu z bankiem została już sprzedana. Czy to może unicestwić cel, jakim jest unieważnienie umowy kredytu?

Umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne, które skutkują jej nieważnością. Spłata kredytu bezpośrednio w walucie CHF, nie stanowi przeszkody do jego unieważnienia. Fakt sprzedaży nieruchomości nabytej za kredyt frankowy, również nie ma wpływu na sprawę frankową.

W chwili zawierania umowy, kredytobiorcy nie wiedzieli, jakie będzie ostateczne saldo kredytu w CHF. Nie posiadali wtedy informacji, po jakim kursie zostanie przeliczona kwota w złotówkach, wynikająca z aktu notarialnego zakupywanej nieruchomości.

Rozstrzygnięciem Sądu I instancji jest ustalenie nieważności takiej umowy.Sąd zasądził zwrot świadczeń uiszczonych przez kredytobiorców zgodnie z walutą spłaty.

Sprawy o unieważnienie umowy z Fortis Bank Polska S.A. nie należą do najprostszych, ale staramy się, jak widać z sukcesem!

Radca prawny Białystok: Unieważnienie kredytu frankowego!