Radca prawny Białystok: Unieważnienie umowy kredytu frankowego II Instancja

Wyrok II instancji!

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu denominowanego zawartej z bankiem PKO BP. Sprawa wpłynęła do Sądu Okręgowego w Białymstoku 30 lipca 2021 r. Tym samym w niecałe dwa lata Kredytobiorcy unieważnili swoją umowę i już nie muszą spłacać kredytu. Umowa przestała istnieć.

Serdecznie gratuluję moim Klientom i zapraszam do współpracy.