Radca Prawny Białystok: Prawomocnie unieważniona umowa kredytu frankowego

Prawomocnie unieważniona umowa kredytu frankowego!

Umowa na cele mieszkaniowe była zawarta z Kredyt Bankiem S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Sąd apelacyjny podzielił nasze stanowisko, że uwzględnienie zarzutu potrącenia nie ma wpływu na ocenę, która strona wygrała proces, a tym samym powodom należy się zwrot kosztów procesu w pełnej wysokości.

Gratuluję moim klientom wytrwałej walki!