mobile aps

Pomoc frankowiczom: zmiana LIBOR na SARON – co nowego w umowach frankowych

Od stycznia 2022 r. w umowach frankowych, wskaźnik LIBOR został zastąpiony wskaźnikiem SARON. We wszystkich kredytach denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, których umowy odwołują się do stawki LIBOR CHF, oprocentowanie będzie liczone na podstawie aktualnych wskaźników SARON.

1. Czy podpisać aneks frankowy Saron?

Zmiana wskaźnika oprocentowania odbywa się w umowach automatycznie. Wprowadzenie do umowy kredytu frankowego nowego wskaźnika nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych czynności. Nie będzie też potrzebne podpisywanie aneksu do umowy kredytowej w tym zakresie. Mimo to banki często wychodzą z propozycją zawarcia takiego aneksu. Często też zawierają w sobie wiele dodatkowych zapisów, które warto skonsultować z kancelarią frankową.

2. Skąd zmiana wskaźnika?

W skrócie: z mocy prawa. Na mocy rozporządzenia wykonawczego opublikowanego przez Komisję Europejską od 1 stycznia 2022 roku, stopa SARON zastępuje w każdej umowie kredytu frankowego i instrumencie finansowym na terenie Unii Europejskiej stopę LIBOR CHF.

Z końcem 2021 roku przestały być publikowane m.in. wskaźniki referencyjne LIBOR CHF (wszystkie terminy), LIBOR EUR (wszystkie terminy).

3. Czy zmieni się wysokość raty kredytu frankowego?

SARON jest wskaźnikiem dotyczącym franka szwajcarskiego i kredytów udzielanych w tej walucie. Jest publikowany przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX).

W Rozporządzeniu Wykonawczym Komisja Europejska wprowadziła stały spread korygujący, który będzie dodany do stawki SARON. Przykładowo: dla wskaźnika 3-miesiecznego SARON, spread korygujący wynosi: 0,0031 proc. Wskaźnik korygujący SARON ma na celu zapobieganie dużym wahaniom w wartości wskaźnika, które mogłyby wpłynąć negatywnie na sytuację kredytobiorców, po zmianie z LIBOR CHF. Raty kredytobiorców mogą zmienić się o kilka złotych, nie będą to duże różnice.

Pomoc frankowiczom: zmiana LIBOR na SARON – co nowego w umowach frankowych