mobile aps

Case study przedsiębiorcy. Dzierżawa nieruchomości

Case study przedsiębiorcy. Dzierżawa nieruchomości

Do kancelarii zgłosiła się firma, której zaproponowano, aby wydzierżawiła nieruchomość pod tzw. farmę fotowoltaiczną (elektrownię fotowoltaiczną).

Pierwszym krokiem, do którego przystąpiła nasza kancelaria była analiza umowy dzierżawy. Okazało się, że zaproponowana umowa zawiera szereg niekorzystnych zapisów dla Klienta, które nie są wprost przedstawione w umowie.

Przykładowo: termin, od którego miał być płatny czynsz dzierżawny, tj. nie od dnia podpisania umowy, ale w ciągu kilku lat, kiedy to dzierżawca uzyska zgody na wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej.

Innym przykładem był sposób określenia powierzchni działki, od której należny był czynsz, tj. nie była to cała nieruchomość, o której mowa w umowie dzierżawy, lecz jedynie jej część, na której będą wybudowane i eksploatowane urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zawsze przed zawarciem każdej umowy, warto skonsultować ją z kancelarią. Zapraszam do kontaktu!

Case study przedsiębiorcy. Dzierżawa nieruchomości