mobile aps

Czy obok Frankowiczów, będzie fala pozwów Wiborowiczów ?

Czy obok frankowiczów, będzie fala pozwów wiborowiczów ?

W ostatnim roku mogliśmy zaobserwować diametralny wzrost wskaźnika WIBOR. Czym w ogóle jest WIBOR?

WIBOR określa wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Na podstawie stopy procentowej WIBOR, banki komercyjne zgadzają się udzielać sobie nawzajem pożyczek. Wysokość tego wskaźnika jest zmienna, co ma ogromne znaczenie dla całego sektora finansowego.

Na WIBOR wpływa przede wszystkim wysokość stóp procentowych ustalanych przez bank centralny. Im są one wyższe, tym bardziej wzrastają stawki WIBOR.

W 2022 roku Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe aż 8-krotnie. Spowodowało to diametralne zwiększenie rat kredytu – w niektórych przypadkach aż dwukrotnie.

Wielu kredytobiorców posiadających kredyt w złotówkach ze zmiennym oprocentowaniem zaczyna rozważać, czy można coś z tym zrobić, czy jest realna szansa na zmniejszenie tak wysokiej raty kredytu?

Jako radca prawny prowadzący kancelarię specjalizującą się w ,,kredytach frankowych’’ – mogę zaobserwować, że historia zaczyna się powtarzać. Do mojej Kancelarii przychodzą klienci, którzy nie mieli świadomości o ryzyku kursowym w umowie kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich.

Obecnie przed Sądami w Polsce toczą się już pierwsze postępowania sądowe mające na celu pozbawienie banków prawa do doliczania do raty kredytu – wskaźnika WIBOR.

Na taki stan rzeczy ma w szczególności wpływ: brak świadomości kredytobiorców o ryzyku wzrostu stóp procentowych, a także wyjaśnienia przez bank sposobu ustalania stawki referencyjnej WIBOR przez spółkę GPW Benchmark.

Czy w związku z powyższym, w niedługim czasie będziemy mieli do czynienia z falą pozwów wyborowiczów przeciwko bankom? W mojej ocenie tak, jednak będziemy musieli poczekać na wypracowanie w tym zakresie linii orzeczniczej, tak jak było to w przypadku Frankowiczów.

Czy obok Frankowiczów, będzie fala pozwów Wiborowiczów ?