mobile aps

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 1. Obowiązek lojalności członka zarządu spółki z o.o. wobec spółki


Obowiązek zachowania lojalności

Przed nowelizacją z 13 października 2022 r. kodeks ten nie zawierał wprost obowiązku zachowania lojalności przez członków zarządu spółki z o.o. w przepisach dotyczących spółek kapitałowych.

Pojęcie lojalności nie jest zdefiniowane. Można stwierdzić, że lojalność w spółkach kapitałowych to „istnienie w spółkach kwalifikowanego, szczególnie intensywnego nakazu postępowania w sposób zgodny z dyrektywami dobrych obyczajów, dobrej wiary i uczciwości” [A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek]

Członkowie zarządu jako organ wykonawczy spółki są zobowiązani do wykonywania swej funkcji w sposób lojalny wobec spółki. Ten obowiązek wynika z samej istoty funkcji organu wykonawczego spółki.

Brak zachowania wskazanego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu.


Zachowanie przy wykonywaniu obowiązków przez członka zarządu staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności

Członków zarządu obowiązuje podwyższony miernik staranności. Powinni w sposób staranny i profesjonalny wykonywać swoje obowiązki, tj. prowadzić sprawy spółki i reprezentować spółkę.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 września 2008 r. wskazał, że wykonywanie obowiązków przez członków organów spółki powinno się odbyć z zachowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru ich działalności. Obejmuje to w szczególności znajomość procesów organizacyjnych, finansowych, ale też kierowania zasobami ludzkimi oraz znajomości obowiązującego prawa i następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie oceny czy członek zarządu nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, Kodeks Spółek Handlowych wprowadza przesłanki egzoneracyjne z odpowiedzialności wobec spółki. Członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej wykazując, że postępuje w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Obsługa prawna firm: nowelizacja KSH. Część 1. Obowiązek lojalności członka zarządu spółki z o.o. wobec spółki