mobile aps

Case study przedsiębiorcy. Przeniesienie praw autorskich

Przeniesienie praw autorskich do utworu współpracowników firmy.

Do Kancelarii zgłosili się klienci, którzy korzystali z utworów współpracownika po ustaniu umowy zlecenie. Były zleceniodawca zwrócił się z zapytaniem, czy nabył prawa autorskie do powstałych utworów w wyniku zapłaty wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy zlecenie?

Przejście autorskich praw majątkowych musi zostać dokonane w formie pisemnej. Ustawa o prawie autorskim nie dopuszcza zbycia praw autorskich w sposób ustny. Dlatego też, pierwszym krokiem było sprawdzenie treści umowy. W przypadku braku odpowiednich zapisów w trakcie trwania umowy, do czasu cofnięcia zgody na korzystanie z utworów, można stwierdzić, że współpracownik udzielił licencji.

Warto przy współpracy z różnymi podmiotami zabezpieczyć się przed możliwymi roszczeniami byłych współpracowników z tytułu naruszenia praw autorskich poprzez odpowiednie zapisy umów.

Zapraszam do współpracy! Chętnie dokonamy analizy Państwa umów pod kątem poprawności przeniesienia praw autorskich. Możemy też przygotować potrzebne do tego dokumenty.

Case study przedsiębiorcy. Przeniesienie praw autorskich