mobile aps

Poniedziałek ze znakiem towarowym - dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane przez kancelarę do złożenia wniosku o dotację na rejestrację znaku towarowego?

1. Dane bankowe firmy:
  • nazwa banku,
  • nazwa posiadacza rachunku,
  • kod swift/bic,
  • międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN).
2. Wyciąg bankowy wystawiony przez bank, na którym widoczne są następujące informacje:
  • nazwa i logo banku w celu identyfikacji źródła dokumentu,
  • nazwa firmy jako posiadacza rachunku,
  • pełny numer IBAN z kodem kraju i kodem BIC/SWIFT (Są to informacje, które znajdują się w nagłówku wyciągu bankowego -pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane. Taki dokument można wygenerować logując się na swoje konto bankowe lub aplikację mobilną).
3. Zaświadczenie o VAT/NIP przedsiębiorstwa wystawione przez właściwy organ krajowy.
4. Podpisane oświadczenie na temat możliwości uzyskania dotacji.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z moją kancelarią.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - dokumenty