mobile aps

Poniedziałek ze znakiem towarowym - informacje

Kilka podstawowych informacji dotyczących wniosku o dotację na rejestrację znaku towarowego:

1. Kto udziela dofinansowania?

Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich.

Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

2. Czego dotyczy SME Fund?

Ochrona własności intelektualnej w programie SME Fund obejmuje wiele aktywów, w tym znaki towarowe i wzory przemysłowe.

3. Ile wynosi dofinansowanie?

  1. 75 % zwrotu opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów na szczeblu unijnym i krajowym;
  2. 50 % zwrotu opłat za zgłoszenie poza UE.

Maksymalna kwota dofinansowania to 1000 EUR.

4. Kto może skorzystać z programu?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich firm, których siedziba znajduje się w państwach UE. Kwalifikują się:

  • jednoosobowe działalności gospodarcze;
  • spółki cywilne;
  • spółki prawa handlowego.

Podmiot składający wniosek musi być aktywnym płatnikiem VAT.

5. Jaki jest termin na zgłoszenie?

Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do 8 grudnia 2023 r.****

Dotacje są przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, ponieważ ilość środków jest ograniczona.

Poniedziałek ze znakiem towarowym - informacje