mobile aps

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 1 praktycznego przewodnika

Kredyt frankowy. Od czego zacząć?Często kredytobiorcy pytają mnie: ile będzie trwał proces? Co stanie się z kredytem w przypadku unieważnienia umowy? Czy będę musiał dopłacić jakąś kwotę? Czy moja obecność w Sądzie jest konieczna?

Pierwszym etapem współpracy z kredytobiorcą jest analiza umowy pod kątem występowania w niej tzn. klauzul abuzywnych (klauzul niedozwolonych) oraz rozmowa na temat okoliczności zawarcia umowy kredytu frankowego. Jest to kluczowy etap w celu weryfikacji sytuacji kredytobiorców.

Ważnym dokumentem, który analizuje kancelaria frankowa jest zaświadczenie o wysokości spłaty kredytu. Mogą uzyskać je sami kredytobiorcy lub kancelaria, po udzieleniu pełnomocnictwa. Analizując zaświadczenie, jesteśmy w stanie określić, jaką kwotę Frankowicze już spłacili, ile pozostało do spłaty lub może występuje już nadpłata. Po wstępnej analizie treści zaświadczenia kredytobiorca już wie, ile może zyskać w przypadku unieważnienia bądź odfrankwienia, zarówno przy kredycie indeksowanym, jak i denominowanym. Z zaświadczenia będzie też wynikać informacja, jakie jest aktualne saldo kredytu.

Często kredytobiorcy, mimo płatności rat kapitałowo-odsetkowych kredytu w CHF prawie przez 15 lat, dalej są w połowie drogi do spłaty kapitału kredytu. W przypadku unieważnienia i nadpłaty, umowa nie jest kontynuowana, a kredytobiorcy odzyskują część wpłaconego kapitału. W przypadku odfrankowania umowy, kredytobiorcy otrzymują zwrot kwoty po odfrankowieniu umowy kredytu (każdorazowo kwota wyliczana przez kancelarię), a umowa jest nadal kontynuowana.

W kolejny czwartek opowiem Państwu więcej o procesie sądowym. Spróbuję też odpowiedzieć na nurtujące pytanie: ile trwa spór z bankiem?

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 1 praktycznego przewodnika