mobile aps

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 3 praktycznego przewodnika

Kancelaria frankowa. Spotkanie w siedzibie kancelarii jest bardzo ważnym etapem w sporze z bankiem. Dzięki temu spotkaniu, klienci nie są zaskoczeni w sądzie. Zostaną przygotowani przez radcę prawnego na wszelkie sytuacje, jakie mogą się zdarzyć. Zostaną poinformowani o zagadnieniach, które są ważne zarówno dla sądu, jak i dla stron, do ustalenia nieważności kredytu frankowego.

Kredytobiorcy dzięki spotkaniu w kancelarii, uzyskują również dokładne informacje, jak wygląda przebieg rozprawy, od czego się zaczyna, ile trwa, a na czym się kończy.

Podczas tego spotkania kancelaria uzyskuje kluczowe informacje, na temat okoliczności zawarcia umowy. Przede wszystkim, czy bank dopełnił swojego obowiązku informacyjnego wobec kredytobiorców. Ostatecznie to właśnie okoliczności zawarcia umowy mają wpływ na jej ocenę. Kredytobiorcy wówczas określają:

  • na jaki cel zaciągnęli kredyt;
  • w jaki sposób spłacali kredyt (rachunek techniczny czy walutowy);
  • czy mieli zdolność kredytową w złotówkach;
  • czy w momencie zawarcia umowy prowadzili działalność gospodarczą, itp.

Określenie tych informacji jest ważne, ponieważ o te kwestie kredytobiorcy będą pytani przez Sąd oraz bank.

Ważną informacją dla kredytobiorców jest to, że korzystając z usług profesjonalnej kancelarii, zajmującej się sprawami frankowymi, muszą stawić się na termin wyznaczony przez Sąd. Natomiast sprawę prowadzą profesjonalni pełnomocnicy, którzy sporządzają wszystkie pisma procesowe, informują o podjętych czynnościach oraz o etapie sprawy sądowej. Poza tym istnieje możliwość, że taka rozprawa odbędzie się w trybie on-line.

Unieważnienie kredytu frankowego: spór z bankiem - część 3 praktycznego przewodnika