mobile aps

Case study przedsiębiorcy. Urlop rodzicielski

Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim.

Ostatnio do Kancelarii zgłosili się Klienci, którzy zastanawiali się jak rozwiązać sytuację Pracownicy, której urlop rodzicielski zbliża się ku końcowi, jednak podczas jej nieobecności z uwagi na zmiany organizacyjne Przedsiębiorstwa zostało zlikwidowane jej dotychczasowe stanowisko pracy.

Zgodnie z przepisami wynikającymi z kodeksu pracy Pracodawca dopuszcza Pracownika po zakończeniu urlopu np. rodzicielskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe - na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby Pracownik nie korzystał z urlopu.

Jako Pracodawca mogą Państwo zaproponować Pracownikowi porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę. Na mocy zawartego porozumienia Pracownik może zostać zatrudniony na nowym stanowisku.

Należy pamiętać, że brak zgody na podpisanie porozumienia zmieniającego przez Pracownika, uniemożliwia przeniesienie Pracownika na inne niż dotychczasowe stanowisko. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia. Oferujemy pomoc prawną, która zapewni satysfakcjonujące wyjście z opisanej wyżej sytuacji zarówno Pracodawcy jak i Pracownikowi.

W celu ochrony Państwa interesów mogę przygotować kompleksowy zbiór dokumentów potrzebnych do dopełnienia wszystkich formalności z Pracownikiem wracającym z urlopu rodzicielskiego, jak też przeprowadzić weryfikację prawidłowości procesu zawierania porozumienia.

Case study przedsiębiorcy. Urlop rodzicielski