mobile aps

Case study przedsiębiorcy. Wizerunek pracownika w celach marketingowych

Czy pracodawca może wykorzystywać wizerunek pracownika w celach marketingowych?

Wielu pracodawców zastanawia się, czy mogą dowolnie wykorzystywać wizerunek pracownika w social mediach. Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, by móc wykorzystać wizerunek pracownika, konieczne jest uzyskanie zgody pracownika do rozpowszechniania jego wizerunku. Zgoda taka powinna być udzielona na piśmie.

Ostatnio do Kancelarii zgłosili się Klienci, którzy nie posiadali niezbędnej dokumentacji pracowniczej w tym zakresie. W takim przypadku konieczne było natychmiastowe uzupełnienie brakujących dokumentów, jak też zweryfikowanie udostępnionych uprzednio treści marketingowych.

W celu ochrony Państwa interesów mogę przygotować Państwu kompleksowy zbiór dokumentów, jak też przeprowadzić weryfikację udostępnianych przez Państwa treści marketingowych pod względem prawnym.

Należy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku pracownika bez jego zgody, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy.

Case study przedsiębiorcy. Wizerunek pracownika w celach marketingowych