mobile aps

Poniedziałek ze znakiem towarowym

Dofinansowanie do zgłoszenia znaku towarowego, zajmiemy się tym za Ciebie!

Możesz otrzymać 1000 EUR na swoją firmę

Bon SME FUND jest skierowany do przedsiębiorców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bon przyznawany po spełnieniu wymogów formalnych. Nabór jest ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń.

Fundusz MŚP będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Ilość środków jest ograniczona, a dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Aż 75% dofinansowania do opłat urzędowych

Dotacja wynosi 75% poniesionych opłat urzędowych. Środki są wypłacane na zasadzie refinansowania.
Dotację można przeznaczyć na rejestrację znaku towarowego w Polsce oraz w Unii Europejskiej oraz na ochronę wzorów przemysłowych.

Zajmujemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji

Pomożemy Ci pozyskać i skutecznie rozliczyć środki z dotacji z EUIPO w ramach programu SME FUND. Pieniądze otrzymasz w ciągu miesiąca od dokonania opłaty za zgłoszenie swojego znaku towarowego.

Poniedziałek ze znakiem towarowym