Prawo autorskie i dobra osobiste

Prowadzimy spraw z zakresu prawa autorskiego, patentowego, znaków towarowych, prawa ochrony dóbr osobistych i wizerunku, prawa prasowego i reklamy, nieuczciwej konkurencji.

Główna dziedzina naszych działań todoradztwo i ochrona oraz dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich.Pomagamy także w kwestiachautorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

Reprezentujemy podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej oferujemy:

 1. Doradztwo prawne: pomagamy klientom w zrozumieniu i ochronie ich praw autorskich oraz praw osobistych. Oferujemy porady prawne dotyczące twórczości intelektualnej, takiej jak muzyka, literatura, film czy sztuka, oraz doradzamy w kwestiach związanych z prywatnością i reputacją.
 2. Rejestracja i ochrona praw autorskich: pomagamy klientom w rejestracji ich twórczości intelektualnej, takiej jak utwory muzyczne, książki, filmy czy projekty graficzne, w odpowiednich urzędach lub organizacjach. Zapewniają również ochronę tych praw, w tym dochodzenie roszczeń w przypadku naruszeń.
 3. Negocjacje i sporządzanie umów: przygotowujemy i negocjujemy:
  • umowy dotyczące transferu praw autorskich, licencji, współpracy artystycznej czy reklamy
  • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, dokumentacji i innych utworów niebędących programami komputerowymi
  • umowa dzierżawy praw autorskich
 4. Dochodzenie roszczeń: reprezentujemy klientów w przypadkach naruszeń praw autorskich lub dóbr osobistych. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowań, zapobieganiu dalszym naruszeniom oraz podejmowaniu działań prawnych w celu przywrócenia dobrego imienia klienta.
 5. Obrona w przypadkach naruszeń: reprezentujemy klientów, którzy są oskarżeni o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych. Pomagamy w przygotowaniu obrony, negocjacjach i reprezentowaniu klienta przed sądem.
 6. Prowadzimy audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej.
 7. Prowadzimy analizy problemów z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Internecie oraz sporządzamy opinie prawne.
 8. Reprezentujemy i doradzamy w sprawach dotyczących dóbr osobistych tj. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.