Prawo bankowe

Oferujemy kompleksowe prowadzenie tzw. spraw frankowych, tj. dotyczących unieważnienia bądź odfrankowienia umowy o kredyt denominowany lub indeksowany w szczególności do waluty franka szwajcarskiego.

Jak rozwiązać spór z bankiem?

  Krok po kroku:

  1. Bezpłatna analiza umowy

  2. Podpisanie umowy z kancelarią

  3. Złożenie pozwu

  4. Prowadzenie sprawy

  5. Uzyskanie rozstrzygnięcia

Zapewniamy bezpłatną analizę umowy kredytu.

Podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie kancelarii dokonujemy analizy umowy w zakresie występowania w niej klauzul abuzywnych (niedozwolonych), jak również możliwych korzyści w przypadku wygrania sprawy oraz kalkulacji kosztów postępowania.

Istnieje możliwość poddania umowy analizie w formie zdalnej, poprzez przesłanie dokumentów na poniższy adres e-mail: [email protected].

Do złożenia pozwu będziemy potrzebować zaświadczenia z banku. W celu przyśpieszenia postępowania oraz uzyskania wiedzy, co do ilości spłaconych rat, złóż wniosek do banku - wzór zaświadczenia o wysokości spłaconego kredytu.

Jakie roszczenia przysługują kredytobiorcom?

W przypadku kredytów indeksowanych, roszczenia kredytobiorców dotyczą unieważniania, ewentualnie odfrankowienia umowy kredytowej.

W przypadku posiadania kredytu denominowanego, przeważająca część orzecznictwa, wskazuje na zasadność roszczenia o unieważnienie umowy kredytowej.

Jakie są skutki poszczególnych żądań?

W przypadku unieważnienia umowy:

 • umowa jest uważana za nieistniejącą
 • bank zwraca Ci wszystkie uiszczone dotychczas raty i opłaty dodatkowe
 • bank może się domagać zwrotu wyłącznie wypłaconej Ci kwoty w złotówkach

W przypadku odfrankowienie umowy:

 • umowa dalej jest kontynuowana, ale jako kredyt w złotych polskich oprocentowany stawką LIBOR
 • bank zwraca Ci kwotę nadpłaconych do tej pory rat
 • zmniejsza się Twoja rata oraz saldo zadłużenia