Prawo bankowe

Oferujemy kompleksowe prowadzenie tzw. spraw frankowych, tj. dotyczących unieważnienia bądź odfrankowienia umowy o kredyt denominowany lub indeksowany w szczególności do waluty franka szwajcarskiego.

Jak rozwiązać spór z bankiem? Krok po kroku:

 1. 1. Bezpłatna analiza umowy
 2. 2. Podpisanie umowy z kancelarią
 3. 3. Złożenie pozwu
 4. 4. Prowadzenie sprawy
 5. 5. Uzyskanie rozstrzygnięcia

Zapewniamy bezpłatną analizę umowy kredytu.

Podczas bezpośredniego spotkania w siedzibie kancelarii dokonujemy analizy umowy w zakresie występowania w niej klauzul abuzywnych (niedozwolonych), jak również możliwych korzyści w przypadku wygrania sprawy oraz kalkulacji kosztów postępowania.

Istnieje możliwość poddania umowy analizie w formie zdalnej,poprzez przesłanie dokumentów na poniższy adres e-mail:[email protected]

Istnieje możliwość poddania umowy analizie w formie zdalnej,poprzez przesłanie dokumentów na poniższy adres e-mail:

Jakie roszczenia przysługują kredytobiorcom?

W przypadku kredytów indeksowanych, roszczenia kredytobiorców dotyczą unieważniania, ewentualnie odfrankowienia umowy kredytowej.

W przypadku posiadania kredytu denominowanego, przeważająca część orzecznictwa, wskazuje na zasadność roszczenia o unieważnienie umowy kredytowej.

Jakie są skutki poszczególnych żądań?

W przypadku unieważnienia umowy:

 • umowa jest uważana za nieistniejącą
 • bank zwraca Ci wszystkie uiszczone dotychczas raty i opłaty dodatkowe
 • bank może się domagać zwrotu wyłącznie wypłaconej Ci kwoty w złotówkach

W przypadku odfrankowienie umowy:

 • umowa dalej jest kontynuowana, ale jako kredyt w złotych polskich oprocentowany stawką LIBOR
 • bank zwraca Ci kwotę nadpłaconych do tej pory rat
 • zmniejsza się Twoja rata oraz saldo zadłużenia