mobile aps

Prawo cywilne

  • sporządzanie opinii prawnych, informacji i analiz prawnych, dotyczących zgłoszonych problemów
  • sporządzenie, sprawdzanie, negocjowanie, opiniowanie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa zlecenie, umowa franczyzy, umowa b2b i inne umowy)
  • sporządzenie pism procesowych (pozew, apelacja, odpowiedź na pozew/apelację, skarga kasacyjna, zażalenie, wnioski o podział majątku i inne pisma procesowe, w tym w sprawach o odszkodowanie, o zapłatę)
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym (udział w rozprawach sądowych)
  • reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym i egzekucyjnym (windykacja należności) w tym w prawie spadkowym, rodzinnym i nieruchomości