mobile aps

Prawo handlowe

  • kompleksowa obsługa i bieżące doradztwo prawne - udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością
  • wsparcie na etapie negocjacji umów, opiniowania umów oraz sporządzanie umów handlowych
  • zakładanie spółek, w tym start-upów oraz spółek rejestrowanych w systemie S24, obejmujące przygotowywanie dokumentacji – umowy spółek/statuty, protokoły zgromadzenia wraz z uchwałami,
  • reprezentacja w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • zakładanie innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.)
  • przeprowadzanie zmian organizacyjnych w spółkach tj. łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja spółek
  • wykonywanie czynności korporacyjnych tj. sporządzanie i opiniowanie umów spółek/statutów spółek, regulaminów, uchwał i innych
  • sądowe i przedsądowe odzyskiwanie należności
  • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych
  • pomoc prawna w ramach postępowań prowadzonych w trybie zamówień publicznyc