mobile aps

Prawo własności intelektualnej

  • Sporządzanie negocjowanie, sprawdzanie umów:

- umowy licencyjne

- umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, dokumentacji i innych utworów niebędących programami komputerowymi

- umowa dzierżawy praw autorskich

  • audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej, standardami i regulacjami IT
  • analiza problemów z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Internecie