Prawo własności intelektualnej

Sporządzanie negocjowanie, sprawdzanie umów:

  • umowy licencyjne
  • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych, dokumentacji i innych utworów niebędących programami komputerowymi
  • umowa dzierżawy praw autorskich
  • audyt prawny zgodności działań z prawem własności intelektualnej, standardami i regulacjami IT
  • analiza problemów z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej w Internecie

Umowa przeniesienia praw autorskich - Kompleksowe wsparcie naszej kancelarii

Umowa przeniesienia praw autorskich jest kluczowym dokumentem pozwalającym na przeniesienie właścicielstwa utworu od jego twórcy na inną osobę lub podmiot. Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w procesie sporządzania, analizy i negocjacji tego typu umów, zapewniając naszym klientom pełne zrozumienie prawnych aspektów oraz ochronę ich interesów. Pomagamy klientom w identyfikacji wszystkich kluczowych elementów umowy, takich jak zakres przeniesienia praw, warunki finansowe, terminy, odpowiedzialności stron, oraz wszelkie inne kwestie mające wpływ na prawa i obowiązki stron umowy.

Nasza kancelaria podejmuje się również negocjacji z drugą stroną w celu osiągnięcia korzystnych warunków umowy dla naszych klientów. Wartość naszej ekspertyzy pozwala nam na rzetelną i efektywną reprezentację interesów klientów, zapewniając im najlepsze możliwe rozwiązania w negocjacjach. Naszym celem jest zagwarantowanie klientom optymalnych rezultatów i zapewnienie im pełnej ochrony praw autorskich w umowie przeniesienia.

Doradztwo prawne - Ochrona praw autorskich

Nasza kancelaria nie ogranicza się tylko do sporządzania umów przeniesienia praw autorskich, ale również zapewnia klientom wsparcie w zakresie ochrony praw autorskich i monitorowania ich egzekucji. Działamy jako rzetelni doradcy, zapewniając naszym klientom zrozumienie ich praw i obowiązków, jak również informując o ewentualnych ryzykach.

Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i skupieniu na interesach klientów, możemy zagwarantować profesjonalne i skuteczne wsparcie w sprawach dotyczących umowy przeniesienia praw autorskich, zapewniając naszym klientom spokój i pewność, że ich prawa autorskie są odpowiednio zabezpieczone.