Wsparcie prawne dla startupów

Doradzamy na każdym etapie rozwoju Twojego biznesu, a przede wszystkim wspieramy start-upy.
Proponowana przez nas obsługa prawna pozwala zabezpieczyć startup w różnych obszarach działalności firmy.

Co obejmuje doradztwo dla startupów w naszej kancelarii?

Doradztwo dla startupów w kancelarii prawnej obejmuje szeroki zakres usług, które mają na celu wsparcie i doradztwo dla przedsiębiorców w zakładaniu, rozwijaniu i zarządzaniu startupami.

W czym możemy Ci pomóc:

 1. Zakładanie spółek: pomagamy w rejestracji spółek i wybieraniu odpowiedniej struktury prawnej, takiej jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) czy spółka akcyjna (S.A.).
 2. Przygotowujemy dokumenty: pomagamy w przygotowaniu dokumentów takich jak umowy spółek, umowy inwestycyjne, umowy z pracownikami, umowy z kontrahentami oraz regulaminy i polityki prywatności.
 3. Ochrona własności intelektualnej: pomagamy w ochronie własności intelektualnej startupu, takiej jak znaki towarowe, patenty, prawa autorskie i tajemnice handlowe.
 4. Finansowanie: pomagamy w pozyskiwaniu finansowania dla startupów, takiego jak inwestycje aniołów biznesu, venture capital, fundusze publiczne i kredyty.
 5. Umowy inwestycyjne: pomagamy w negocjacjach umów inwestycyjnych z inwestorami, takich jak umowy inwestycyjne, umowy o akcjonariacie, umowy o współpracy i umowy o przeniesieniu technologii.
 6. Regulacje prawne: śledzimy zmiany w przepisach prawnych, które mogą mieć wpływ na działalność startupu i pomagają w dostosowaniu się do odpowiednich regulacji.
 7. Spory i rozstrzyganie sporów pomagamy w rozwiązywaniu sporów prawnych, takich jak spory z kontrahentami, pracownikami, inwestorami czy regulatorami.
 8. Fuzje i przejęcia: wspieramy startupy w procesach fuzji i przejęć, w tym przy negocjacjach warunków transakcji i przygotowaniu odpowiednich dokumentów.
 9. Opcje udziałowe i programy motywacyjne: pomagamy w tworzeniu programów motywacyjnych dla pracowników, takich jak opcje udziałowe i plany udziałowe.
 10. Zabezpieczenie prawne: pomagamy w zabezpieczeniu startupu przed ryzykami prawno-finansowymi, takimi jak zabezpieczenie danych, ochrona prywatności i zgodność z przepisami prawnymi.

Doradztwo prawne dla startupów może być dostosowane do indywidualnych potrzeb i etapu rozwoju przedsiębiorstwa. Oferujemy kompleksową pomoc prawno-biznesową, która ma na celu wspieranie i zabezpieczanie interesów startupów.

W ramach pomocy prawnej dla przedsiębiorców oferujemy:

 • wsparcie na etapie negocjacji umów, opiniowania umów oraz sporządzanie umów handlowych
 • zakładanie spółek, w tym start-upów oraz spółek rejestrowanych w systemie S24, obejmujące przygotowywanie dokumentacji - umowy spółek/statuty, protokoły zgromadzenia wraz z uchwałami
 • reprezentacja w dokonywaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • zakładanie innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.)
 • przeprowadzanie zmian organizacyjnych w spółkach tj. łączenie, podział, przekształcanie, likwidacja spółek
 • wykonywanie czynności korporacyjnych tj. sporządzanie i opiniowanie umów spółek/statutów spółek, regulaminów, uchwał i innych
 • sądowe i przedsądowe odzyskiwanie należności
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych
 • pomoc prawna w ramach postępowań prowadzonych w trybie zamówień publicznych

Doradztwo prawne dla startupów może być dostosowane do indywidualnych potrzeb i etapu rozwoju przedsiębiorstwa. Oferujemy kompleksową pomoc prawno-biznesową, która ma na celu wspieranie i zabezpieczanie interesów startupów.