mobile aps

Obsługa prawna : Proponowane systemy wynagrodzeń

Klient biznesowy:

Wynagrodzenie za indywidualne konsultacje, jak i stałą obsługę prawną, ustalane jest z uwzględnieniem stopnia ich skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu trwania.

W zależności od potrzeb i możliwości klienta, Kancelaria może zaproponować różne systemy wynagrodzeń: godzinowe (zależy od ilości czasu poświęconego na sprawę), ryczałtowe (określane z góry).

Klient indywidualny:

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw ustalane jest z uwzględnieniem stopnia ich skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu trwania. W zależności od potrzeb i możliwości klienta, Kancelaria może zaproponować różne systemy wynagrodzeń: godzinowe (zależy od ilości czasu poświęconego na sprawę), ryczałtowe (określane z góry przed podjęciem sprawy), jak również częściowo prowizyjne (zależne od osiągniętego efektu). Poza wynagrodzeniem klient ponosi koszty opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych, czy też zaliczek komorniczych.