Sprawy i kredyty frankowe - wynagrodzenie kancelarii

Ustalanie wynagrodzenia to w kancelariach prawnych ważny proces, zależny od wielu czynników i czesto specyficzny dla konkretnej kancelarii. Istnieją jednak pewne ogólne reguły i kryteria, które wpływają na ustalenie opłat za świadczone usługi prawne. W naszej kancelarii prawniczej również stosujemy specyficzne warunki dotyczące ustalania wynagrodzenia, które wynikają z wieloletniego doświadczenia w kwestii zarówno potrzeb naszych klientów, jak i naszych wysiłków w realizacji ich spraw.

Przykładamy dużą wagę do elastyczności i dostosowania się do potrzeb naszych klientów - dlatego oferujemy różne systemy wynagrodzeń, które zapewniają naszym klientom wybór opcji najbardziej odpowiadającej ich sytuacji. Naszym celem jest zapewnienie przejrzystości, uczciwości i optymalnego rozwiązania dla każdego klienta - aby sprostać oczekiwaniom i zbudować trwałe relacje.

Klient biznesowy:

Wynagrodzenie za indywidualne konsultacje, jak i stałą obsługę prawną, ustalane jest z uwzględnieniem stopnia ich skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu trwania.

W zależności od potrzeb i możliwości klienta, Kancelaria może zaproponować różne systemy wynagrodzeń: godzinowe (zależy od ilości czasu poświęconego na sprawę), ryczałtowe (określane z góry).

Klient indywidualny:

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw ustalane jest z uwzględnieniem stopnia ich skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu trwania. W zależności od potrzeb i możliwości klienta, Kancelaria może zaproponować różne systemy wynagrodzeń: godzinowe (zależy od ilości czasu poświęconego na sprawę), ryczałtowe (określane z góry przed podjęciem sprawy), jak również częściowo prowizyjne (zależne od osiągniętego efektu). Poza wynagrodzeniem klient ponosi koszty opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych, czy też zaliczek komorniczych.