mobile aps

Poniedziałek ze znakiem towarowym - unijny znak towarowy

Znak towarowy UE

Znaki towarowe UE zapewniają ochronę we wszystkich państwach członkowskich UE.

Zalety rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej:
  1. Jedna rejestracja dokonana w jednym języku i drogą elektroniczną jest ważna we wszystkich państwach członkowskich UE.
  2. Znak towarowy UE zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE w rozsądnej cenie.
  3. Znak towarowy UE zachowuje ważność przez 10 lat. Można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat.
Opłaty za rejestrację znaku towarowego UE:

Koszt zgłoszenia online w EUIPO wynosi 850 EUR; zgłoszenia dokonuje się tylko w jednym języku. Jednak, dzięki dofinansowaniu wysokość opłat może być zmniejszona aż o 75%.

Więcej informacji na temat dofinansowania - bon SME FUND: https://paulinaczemiel.pl/posts/znak-towarowy-rejestracja

https://paulinaczemiel.pl/znaki-towarowe/bon

Co może być znakiem towarowym?

Znak towarowy może przyjąć wiele różnych form. W zasadzie, znakiem towarowym może być wszystko, co może być prezentowane graficznie i służy identyfikacji towarów lub usług pochodzących od określonego źródła. Przykładowo, znakiem towarowym mogą być: słowa, grafiki, dźwięki, kształty czy kolory.

Podkreślić należy fakt, że znak towarowy musi być unikatowy i zdolny do odróżnienia towarów lub usług od tych oferowanych przez inne firmy.

Zapraszamy do kontaktu:

mail: [email protected]

tel:530 472 740

Poniedziałek ze znakiem towarowym - unijny znak towarowy