Spis treści

Znaki towarowe

Dofinansowanie do zgłoszenia znaku towarowego, zajmiemy się tym za Ciebie!

Możesz otrzymać 1 000 EUR na swoją firmę

Bon SME FUND jest skierowany do przedsiębiorców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Bon przyznawany po spełnieniu wymogów formalnych. Nabór jest ciągły, decyduje kolejność zgłoszeń. Fundusz MŚP będzie działać od 23 stycznia 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. Ilość środków jest ograniczona, a dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Aż 75% dofinansowania do opłat urzędowych

Dotacja wynosi 75% poniesionych opłat urzędowych. Środki są wypłacane na zasadzie refinansowania. Dotację można przeznaczyć na rejestrację znaku towarowego w Polsce oraz w Unii Europejskiej oraz na ochronę wzorów przemysłowych.

Zajmujemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji

Pomożemy Ci pozyskać i skutecznie rozliczyć środki z dotacji z EUIPO w ramach programu SME FUND. Pieniądze otrzymasz w ciągu miesiąca od dokonania opłaty za zgłoszenie swojego znaku towarowego.

Definicje MSP przyjmowane przez Komisję Europejską

Kategoria przedsiębiorstwa
MIKRO
MAŁE
ŚREDNIE
Liczba pracowników
<10
<50
<250
Roczne obroty (mln euro)
≤2
i ≤10
≤50
Łączny roczny bilans (mln euro)
≤2
lub ≤10
≤43

Procedura wnioskowania o dofinansowanie SME Fund

Procedura składania wniosku o przyznanie środków jest prosta. Można podzielić ją na 5 kroków.

 1. 1.

  Skompletuj dokumenty, które będą potrzebne w trakcie wypełniania formularza, tj.:

  • wyciąg z firmowego rachunku bankowego;
  • zaświadczenie potwierdzające status czynnego płatnika VAT.
 2. 2.

  Załóż konto na stronie EUIPO, a następnie wypełnij i złóż wniosek o przyznanie dotacji – przejdź do strony logowania EUIPO.

 3. 3.

  Otrzymaj dotację i bon. Decyzja o przyznaniu dotacji powinna trafić na Twoją skrzynkę mailową do 15 dni roboczych. Na aktywację bonu o przyznaniu dotacji masz 2 miesiące.

 4. 4.

  Złóż wniosek o rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego oraz opłać opłaty urzędowe.

 5. 5.

  Zawnioskuj o zwrot kosztów do EUIPO.

Lista dokumentów wymaganych przez kancelarię do złożenia wniosku:

Celem złożenia wniosku o dotację na rejestrację znaku towarowego, proszę o przesłanie następujących dokumentów i danych.

1. Dane bankowe firmy:

 • nazwa banku,
 • nazwa posiadacza rachunku,
 • kod swift/bic
 • międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)

2. Wyciąg bankowy wystawiony przez bank, na którym widoczne są następujące informacje:

 • informacje nazwa i logo banku w celu identyfikacji źródła dokumentu,
 • nazwa firmy jako posiadacza rachunku,
 • pełny numer IBAN z kodem kraju i kodem BIC/SWIFT,
 • międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)

Są to informacje, które znajdują się w nagłówku wyciągu bankowego -pieczęć banku i podpis przedstawiciela banku nie są wymagane - taki dokument można wygenerować logując się na swoje konto bankowe lub aplikację mobilną.

3. Zaświadczenie o VAT/NIP przedsiębiorstwa wystawione przez właściwy organ krajowy.

 • nazwa banku,
 • nazwa posiadacza rachunku,
 • kod swift/bic,
 • międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN)

4. Podpisane oświadczenie nt. możliwości uzyskania dotacji.

  Pytania i odpowiedzi

  Jaki jest termin na zgłoszenie?

  Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do 8 grudnia 2023 r. Dotacje są przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, ponieważ ilość środków jest ograniczona.

  Czy mogę uzyskać dotację po zarejestrowaniu znaku towarowego?

  Najpierw należy złożyć wniosek o przyznanie dotacji, otrzymać bon, a następnie wykorzystać bon w momencie składania wniosku o rejestrację znaku towarowego. Nie ma możliwości refinansowanie poniesionych kosztów po dokonaniu rejestracji.

  Kiedy otrzymam informację, czy otrzymałem bon?

  Decyzja o przyznaniu dotacji powinna trafić na Twoją skrzynkę mailową do 15 dni roboczych.

  Ile mam czasu na zrealizowanie bonu?

  Na aktywację bonu masz 2 miesiące.

  Czy najpierw muszę opłacić opłaty za rejestrację znaku towarowego, czy mogę od razu potrącić tą kwotę z bonu?

  Po złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego lub wzoru przemysłowego należy opłać niezbędne opłaty urzędowe. Następnie należy zawnioskować o zwrot kosztów do EUIPO.

  Jak otrzymać zwrot kosztów za rejestrację znaku towarowego?

  Formularz wypełnisz przez swoje konto na stronie EUIPO.

  Kiedy otrzymam zwrot kosztów za rejestrację znaku towarowego?

  W ciągu 1 miesiąca otrzymasz płatność.

  Kto udziela dofinansowania?

  Fundusz MŚP Ideas Powered for business to program przyznawania dotacji utworzony w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

  Czego dotyczy SME Fund?

  Ochrona własności intelektualnej w programie SME Fund obejmuje wiele aktywów, w tym znaki towarowe i wzory przemysłowe.

  Ile wynosi dofinansowanie

  • 75% zwrotu opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów na szczeblu unijnym i krajowym,
  • 50% zwrotu opłat za zgłoszenie poza UE.

  Maksymalna kwota dofinansowania to 1000 EUR.

  Kto może skorzystać z programu?

  Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich firm, których siedziba znajduje się w państwach UE. Kwalifikują się:
  • jednoosobowe działalności gospodarcze,
  • spółki cywilne,
  • spółki prawa handlowego.

  Podmiot składający wniosek musi być aktywnym płatnikiem VAT.